Modernizacje

KM KLIMA oferuje Państwu pomoc przy planowaniu, projektowaniu oraz przeprowadzeniu modernizacji instalacji klimatyzacyjnych, chłodzenia przemysłowego i chłodzenia technologicznego.

Współpracując z wieloma producentami i dystrybutorami jesteśmy w stanie zaproponować optymalne urządzenia i systemy dla danej specyfiki i wymagań. 
Proponujemy rozwiązania uwzględniające zmieniające się wymogi dotyczące poszanowania energi i ochrony środowiska. Pamiętamy także o zapewnieniu niezawodności działania, zgodności z aktualnymi normami oraz ograniczaniu kosztów modernizowanych instalacji .

Oferując nasze rozwiązania gwarantujemy: 
- utrzymanie lub poprawę parametrów istniejącej instalacji, 
- kompatybilność funkcjonalną oraz gwarancję producenta, 
- przeszkolenie pracowników klienta, 
- instalację i rozruch dokonane przez wykwalifikowanych specjalistów w gwarantowanym czasie