Diagnostyka Urządzeń

Urządzenia i instalacje klimatyzacyjne pomimo pracy "w cieniu" innych procesów produkcyjnych zabezpieczają ich prawidłową pracę i zapewniają ich ciągłość. Większość ich awarii powoduje poważne konsekwencje techniczne i znaczne straty finansowe. Aby zapewnić ciągłości pracy, jak również zmniejszyć koszty eksploatacji, konieczne jest staranne planowanie przeglądów i remontów urządzeń i instalacji, bieżąca kontrola zużycia urządzeń, oraz rozłożenie w czasie kosztów ich konserwacji. W celu zoptymalizowania całego tego procesu, KM KLIMA - jako wyspecjalizowana firma serwisowa oferuje diagnostykę urządzeń z użyciem specjalistycznego wyposażenia i według sprawdzonych procedur.

Kompletny proces diagnostyczny obejmuje: - Umiejscowienie urządzenia w procesie jaki obsługuje. - Identyfikację urządzenia na podstawie danych znamionowych. - Wykonanie pomiarów parametrów technicznych. - Zmierzone parametry są rejestrowane i oceniane. - Wykrycie i lokalizacjię odchyleń. - Zalecenia końcowe dla użytkownika

Po wykonaniu diagnostyki dostarczamy raport, który obejmuje: - ocenę stanu technicznego urządzeń, - wszystkie pomiary i wyniki diagnostyki dla poszczególnych urządzeń, - podsumowanie stwierdzonych nieprawidłowości lub odchyleń, - zalecenia działań korygujących lub zapobiegawczych.