Serwis Klimatyzacji

Głownym celem naszej działalności jest zapewnienie specjalistycznych usług serwisu, naprawy i konserwacji w zakresie klimatyzacji i chłodzenia procesów przemysłowych. Obsługujemy zarówno pojedyncze urządzenia, jak i całe instalacje i systemy klimatyzacji, chłodzenia przemysłowego, chłodzenia technologicznego. Naprawiamy, konserwujemy i serwisujemy urządzenia czołowych producentów i dystrybutorów, ale także te mniej znane, nietypowe lub specjalne

Zajmujemy się całą gamą urządzeń począwszy od klimatyzatorów i klimakonwektorów poprzez agregaty skraplające i agregaty wody lodowej (Chillery), aż po chłodnie wentylatorowe (Dry Coolery) i wieże chłodnicze. Naszą specjalnością jest serwis i naprawa chłodziarek i klimatyzatorów szaf automatyki i szaf sterowniczych.

Serwis Naprawczy

Pracownicy serwisu KM KLIMA są zawsze do Państwa dyspozycji w celu profesjonalnej realizacji gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych napraw urządzeń oraz instalacji klimatyzacyjnych i chłodzenia przemysłowego. 

Nasze doświadczenie w konserwacji urządzeń i systemów klimatyzacji oraz podzespołów automatyki przemysłowej, pozwala zapewnić naszym klientom wysoce wykwalifikowany zespół do napraw szerokiego zakresu urządzeń i instalacji chłodzenia technologicznego i chłodzenia przemysłowego.

Na każdym etapie przeprowadzanych napraw oraz prac konserwacyjnych stosujemy tylko i wyłącznie oryginalne części i sprawdzone podzespoły zamienne. Zgłoszenia serwisowe rejestrowane są w godzinach 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu +48 600 087 933, oraz przez całą dobę na adres e-mail i numer komórkowy.

Diagnostyka Urządzeń

Urządzenia i instalacje klimatyzacyjne pomimo pracy „w cieniu” innych procesów produkcyjnych zabezpieczają ich prawidłową pracę i zapewniają ich ciągłość. Większość ich awarii powoduje poważne konsekwencje techniczne i znaczne straty finansowe. Aby zapewnić ciągłości pracy, jak również zmniejszyć koszty eksploatacji, konieczne jest staranne planowanie przeglądów i remontów urządzeń i instalacji, bieżąca kontrola zużycia urządzeń, oraz rozłożenie w czasie kosztów ich konserwacji. W celu zoptymalizowania całego tego procesu, KM KLIMA – jako wyspecjalizowana firma serwisowa oferuje diagnostykę urządzeń z użyciem specjalistycznego wyposażenia i według sprawdzonych procedur.

Kompletny proces diagnostyczny obejmuje: – Umiejscowienie urządzenia w procesie jaki obsługuje. – Identyfikację urządzenia na podstawie danych znamionowych. – Wykonanie pomiarów parametrów technicznych. – Zmierzone parametry są rejestrowane i oceniane. – Wykrycie i lokalizacjię odchyleń. – Zalecenia końcowe dla użytkownika

Po wykonaniu diagnostyki dostarczamy raport, który obejmuje: – ocenę stanu technicznego urządzeń, – wszystkie pomiary i wyniki diagnostyki dla poszczególnych urządzeń, – podsumowanie stwierdzonych nieprawidłowości lub odchyleń, – zalecenia działań korygujących lub zapobiegawczych.

Przeglądy Okresowe

Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20.04.2004 (Dz.U.2004.121.1263) zobowiązała operatora (właściciela) instalacji zawierającej czynnik HFC (R22) do przeprowadzania okresowej kontroli szczelności urządzeń i instalacji.

Dodatkowo, obowiązujące od 1 styczna 2015 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014 taki sam obowiązek wprowadziło w stosunku do operatorów (właścicieli) urzadzeń i instalacji zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy, „freony ekologiczne”).

Częstotliwość z jaką operatorzy instalacji zawierającej czynnik HFC (R22) mają obowiązek przeprowadzać kontrolę szczelności zależy od pojemności instalacji:
pojemność instalacji ≥ 3(6) do 29 kg – raz na 12 miesięcy pojemność instalacji ≥ 30 do 299 kg – raz na 6 miesięcy pojemność instalacji ≥ 300 kg – raz na 3 miesiące

Częstotliwość z jaką operatorzy instalacji zawierających f-gazy mają obowiązek przeprowadzać kontrolę szczelności zależy od pojemności instalacji po przeliczeniu na ekwiwalent CO2
pojemność instalacji ≥ 5 ton do 50 ton ekwiwalentu CO2 – raz na 12 miesięcy pojemność instalacji ≥ 50 ton do 500 ton ekwiwalentu CO2 – raz na 6 miesięcy pojemność instalacji ≥ 500 ton ekwiwalentu CO2 – raz na 3 miesiące Sprawdzanie szczelności instalacji

Dokonujemy przeglądów okresowych urządzeń, instalacji i systemów klimatyzacyjnych oraz elementów automatyki sterującej. Usługa może być zakontraktowana długoterminowo na kolejne okresowe przeglądy w formie Umowy Serwisowej.

KM KLIMA dysponuje uprawnieniami, narzędziami i procedurami do wykonania przeglądów kontrolnych i kontroli szczelnośći.

Uruchomienia

Dzięki uczestnictwu w tym procesie specjalistów firmy KM KLIMA, nasi klienci zyskują pewność właściwego i optymalnego wykorzystania swoich urządzeń, instalacji i aparatury. Uzupełnieniem usługi uruchomienia jest instruktaż techniczny dla pracowników obsługi klienta. Jesteśmy Autoryzowanym Serwisem dla urządzeń czołowych producentów i dostawców.

Modernizacje

KM KLIMA oferuje Państwu pomoc przy planowaniu, projektowaniu oraz przeprowadzeniu modernizacji instalacji klimatyzacyjnych, chłodzenia przemysłowego i chłodzenia technologicznego.

Współpracując z wieloma producentami i dystrybutorami jesteśmy w stanie zaproponować optymalne urządzenia i systemy dla danej specyfiki i wymagań. 
Proponujemy rozwiązania uwzględniające zmieniające się wymogi dotyczące poszanowania energi i ochrony środowiska. Pamiętamy także o zapewnieniu niezawodności działania, zgodności z aktualnymi normami oraz ograniczaniu kosztów modernizowanych instalacji.

Oferując nasze rozwiązania gwarantujemy: 
– utrzymanie lub poprawę parametrów istniejącej instalacji, 
– kompatybilność funkcjonalną oraz gwarancję producenta, 
– przeszkolenie pracowników klienta, 
– instalację i rozruch dokonane przez wykwalifikowanych specjalistów w gwarantowanym czasie

Umowy Serwisowe

Nasi klienci oczekują ciągłości pracy zainstalowanych urządzeń i systemów, gwarantowanego czasu interwencji w przypadku uszkodzenia, możliwości zaplanowania zabiegów konserwacyjnych w dogodnym dla siebie terminie oraz rozłożenia w czasie kosztów konserwacji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom KM KLIMA proponuje swoim Klientom indywidualne kontrakty serwisowe.

Zalety takiego rozwiązania to: 
– sprawdzone i zgodne z polskimi normami procedury kontroli urządzeń, 
– możliwość zaplanowania z dużym wyprzedzeniem okresowych przeglądów zapobiegawczo-konserwacyjnych, 
– gwarantowany czas interwencji na wezwanie klienta, 
– najwyższa dostępność części zamiennych, 
– zapewniony dostęp do wysokiej klasy fachowców specjalizujących się w serwisowaniu zainstalowanych urządzeń.

Oferowane umowy serwisowe obejmują dwa rodzaje usług: 
Serwis zapobiegawczy: przeglądy okresowe w uzgodnionych wcześniej terminach, pozwalające sprawdzić stan urządzeń i natychmiast wykonać naprawy wykrytych niesprawności. Interwencje na wezwanie: zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy interwencje w celu naprawienia uszkodzonego urządzenia w ściśle określonym czasie ustalonym w treści warunków umowy.